Przecieka Ci dach?

Zapoznaj się z Naszą ofertą...

Wykrywanie nieszczelności dachów płaskich

Przecieka Ci dach? Firma MT SKANER zajmuje się bezinwazyjną lokalizacją uszkodzeń w dachach płaskich różnego rodzaju. Wykrywamy nawet najmniejsze nieszczelności, które mogą spędzać sen z powiek inwestorom, zarządcom i użytkownikom dachów zarówno tych starych jak i nowych, dopiero oddanych do użytku; diagnozujemy dachy zielone, dachy balastowe, tarasy, parkingi podziemne i dachy płaskie tradycyjne (z papy bitumicznej).

Dachy zielone

Dachy zielone to przyszłość nowoczesnych miast, które coraz silniej walczą o zdrowe warunki życia dla swoich mieszkańców. Coraz częściej organy administracji publicznej określają w pozwoleniach na budowę tworzenie powierzchni biologicznie czynnej, co przyczynia się do coraz większego zapotrzebowania na tego rodzaju dachy. Dachy płaskie zajmują czołowe miejsce przy projektowaniu budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie tylko w Polsce ale w całej Europie. Dachy zielona są nie tylko estetyczne i ekologiczne, ale również niepalne, co wpływa na ichatrakcyjność. Przyczyniają się do ochrony klimatu, oszczędzania energii i ograniczenia spływu wód opadowych z dachów, przez co odciążają sieć kanalizacyjną zatrzymując nawet 60% wody opadowej, która w postaci wilgoci oddawana jest do atmosfery. Ma to znaczenie w odtwarzaniu lokalnych ekosystemów. Dachy zielone i balastowe stanowią doskonałą barierę cieplną i dźwiękową, wpływają na poprawę mikroklimatu.